Studii universitare de licență

METODOLOGIA, TEMATICA ȘI CALENDARUL EXAMENULUI DE ADMITERE

Sesiunea SEPTEMBRIE 2021

îndrumări privitoare la procesul de admitere în Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din București  – pentru studii universitare de licență

 

Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din București oferă patru (4) programe de studii universitare de licență: Teologie Pastorală, Teologie Didactică, Teologie Asistență socială și  Artă sacră.

Examenele de Admiterea la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București se vor susține în două sesiuni, în luna iulie și în luna septembrie.

 

CALENDARUL SESIUNII SEPTEMBRIE 2021

 • 02-11 septembrie 2021 – Înscrierea candidaților;
 • 16 septembrie 2021Interviurile pentru admiterea la programele de studii
 • Candidații vor depune dosarele de înscriere doar în format fizic la Secretariatul Facultății, după următorul program:  Luni-Vineri: 9.00 – 14.00

Programarea pentru susținerea Interviului de Aptitudini socio-umane (pentru toți candidații), Proba de Dicție şi aptitudini muzicale (pentru candidații la specializarea Teologie Pastorală, absolvenți de liceu), Evaluarea Portofoliului de lucrări (pentru candidații la specializarea Artă Sacră), respectiv Interviul de Teologie Dogmatică (pentru candidații la specializările Asistență Socială, Teologie Didactică, Teologie Pastorală) SE VA AFIŞA ÎN CURSUL ZILEI DE 14 SEPTEMBRIE 2021.

Examenul de admitere va fi organizat după cum urmează:

Verificarea aptitudinilor socio-umane:

Toți candidații se vor prezenta conform programării din listele anexate de pe site-ul facultății (ftoub.unibuc.ro), strict la ora menționată acolo, NICI MAI DEVREME, NICI MAI TÂRZIU!

Programarea candidaților înscriși la concursul de admitere, sesiunea SEPTEMBRIE 2021 este următoarea:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

MODALITATEA DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI DE ADMITERE PENTRU LICENȚĂ DIN DATA DE 16 SEPTEMBRIE 2021

Așa cum a fost anunțat, joi, 16 septembrie, se susțin probele de admitere pentru ocuparea locurilor rămase neocupate la cele patru programe de licență.

Rezultatele (notate cu admis/respins) la prima probă – verificarea Aptitudinilor Socio-umane – se vor comunica pentru fiecare dintre grupele afișate pe site, la finalul intervalului orar (09:30, 10:30, 11:30).

Candidații la Specializarea Teologie Pastorală, absolvenți de liceu, admiși în urma interviului de Aptitudini Socio-umane, vor susține proba de ”Dicție și aptitudini muzicale” începând cu orele 09:30. Apoi, candidații absolvenți de liceu, admiși la această din urmă probă, vor susține interviul la ”Teologie Dogmatică”, începând cu orele 11:30.

Candidații la Specializarea Teologie Pastorală, absolvenți de Seminar teologic, admiși în urma interviului de Aptitudini Socio-umane, vor susține interviul la Teologie Dogmatică, începând cu orele 13:00.

Candidații la Specializările Asistență Socială și Teologie Didactică, admiși în urma interviului de Aptitudini Socio-umane,  vor susține interviul la ”Teologie Dogmatică” începând cu orele 10.30.

Candidații la Specializarea Artă sacră, admiși în urma interviului de Aptitudini Socio-umane,  vor prezenta portofoliile artistice începând cu orele 10:30.

Veți avea cu dumneavoastră, ÎN MOD OBLIGATORIU, actul de identitate.

Având în vedere respectarea strictă a tuturor normelor în vigoare, vă rugăm insistent să intrați în sediul clădirii facultății având OBLIGATORIU mască de protecție pe față și folosind dispenserul igienizant de la intrarea în clădire.

Veți intra la comisia arondată (conform programării), iar după încheierea probei, veți părăsi de îndată spațiul facultății, pe fluxul de ieșire, conform indicatoarelor afișate. Vă recomandăm să părăsiți grabnic zona, spre a nu se produce aglomerare.

Candidații declarați ADMIȘI în urma acestei probe, vor verifica programarea pentru probele următoare:

 1. proba de dicție și aptitudini muzicale (doar pentru candidații la Specializarea Teologie Pastorală care nu sunt absolvenți de seminar);
 2. interviu la Teologie Dogmatică (pentru toți candidații, cu excepția celor de la Artă sacră);
 3. prezentarea portofoliilor artistice pentru candidații la specializarea Artă Sacră.

Candidații declarați admiși la Testul de aptitudini muzicale vor susține interviul la Teologie Dogmatică imediat după terminarea probei, conform programării ce se va afișa.

Dumnezeu să vă aibă în pază! Succes!

 

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII

– Fişa de înscriere şi Anexa; (formularul poate fi descărcat de aici)

– Diploma de bacalaureat  sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2021) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;

– Certificatul de naştere, copie conformă cu originalul;

– Certificat sau adeverință de botez (original);

– Binecuvântarea chiriarhului;

– Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

– Diploma de olimpic, în copie – numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici;

– Trei fotografii tip buletin de identitate;

–  Copie  C.I. sau B.I.;

– Chitanța de achitare a taxei de înscriere la examenul de admitere (250 lei).

Pentru înscriere,  taxa de înscriere se achită în sediul  Facultății de Teologie Ortodoxă;

– Adeverinţă de la facultatea absolvită/în curs din care să rezulte forma de finanţare (pentru persoanele care au absolvit/urmează o alta facultate);

– Un dosar plic – nescris;

– Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

– copie conformă cu originalul de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);

– adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);

– adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

– Pentru Specializarea Artă Sacrăcandidații vor pregăti o mapă cu cinci lucrări (un peisaj, o natură statică, un portret, o reproducere după o icoană a unui sfânt, o reproducere a unei scene religioase) pe care o vor prezenta în fața comisiei;

– * Pentru înscrierea la examenul de admitere, candidaţii vor completa fişa-tip de înscriere (click aici), în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

În vederea obținerii Înaltei binecuvântări, candidații – fii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Bucureştilor – care doresc să obţină Binecuvântarea Chiriarhului în vederea înscrierii la Examenul de admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din Bucureşti, studii de licenţă, trebuie să se adreseze Sectorului Învățământ și Activități cu Tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

DESFĂȘURAREA EXAMENULUI

Pentru Specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală examenul de admitere va consta din: – interviu motivațional (admis/respins) cu verificarea aptitudinilor socio-umane, a aptitudinilor muzicale și a cunoștințelor de Teologie Dogmatică Ortodoxă.

Pentru Specializările Teologie Ortodoxă Didactică și Teologie Ortodoxă Asistență Socială examenul de admitere va consta din: – interviu motivațional (admis/respins): verificarea aptitudinilor socio-umane și a cunoștințelor de Teologie Dogmatică Ortodoxă.

Pentru Specializarea Artă Sacră examenul de admitere va consta din: –  interviu motivațional (admis/respins): verificarea aptitudinilor socio-umane și evaluarea portofoliului de lucrări.

Pentru admiterea la tot aceste programe de studii interviul în regim fizic va fi notat cu admis/respins. Vor fi respectate măsurile de distanţare socială.

Ierarhizarea candidaților se va face luând în calcul media obținută la examenul de bacalaureat. Criteriul de departajare a candidaților cu aceeaşi medie pe ultimul loc: nota obţinută la proba scrisă la examenul de bacalaureat, la disciplina Limba și literatura română.

Pentru interviu vor fi constituite comisii de specialitate în fața cărora candidații vor fi invitați pe rând, după un program prestabilit, afișat pe site și pe pagina de Facebook. Va fi  asigurat un flux al circulației (se va intra pe o parte și se va ieși pe alta), cu respectarea normelor de distanțare fizică.

NUMĂRUL DE LOCURI NEOCUPATE ÎN SESIUNEA IULIE 2021

TEMATICA EXAMENULUI DE ADMITERE 

 I. TEOLOGIE PASTORALĂ (interviu)

 1. Revelația dumnezeiască (revelația naturală și supranaturală, căile de transmitere ale revelației supranaturale: Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție).
 2. Crearea lumii văzute. Crearea omului (originea omului, natura omului, omul ca protopărinte).
 3. Sfânta Taină a Botezului.
 4. Sfânta Taină a Euharistiei.
 5. Eshatologia particulară (învățătura creștină despre moarte, judecată particulară).

Bibliografie:

Pr. prof. dr. Isidor TODORAN, Arhid. Prof. Dr. Ioan ZĂGREAN, Teologia Dogmatică (manual pentru Seminariile teologice), Ed. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1991 și edițiile ulterioare .

 

II. TEOLOGIE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI TEOLOGIE DIDACTICĂ (interviu)

 1. Învățătura ortodoxă despre Biserică.
 2. Cinstirea Maicii Domnului.
 3. Despre Sfintele Taine (numărul, instituire, săvârșitorul, primitorul, efectele Sfintelor Taine)

Bibliografie:

Pr. prof. dr. Isidor TODORAN, Arhid. Prof. Dr. Ioan ZĂGREAN, Teologia Dogmatică (manual pentru Seminariile teologice), Ed. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1991 și edițiile următoare.

 

III. ARTĂ SACRĂ (portofoliu)

Candidații vor prezenta un portofoliu cu cinci (5) lucrări. Aceste lucrări vor fi:

 • un peisaj,
 • o natură statică,
 • un portret,
 • o reproducere după o icoană a unui sfânt,
 • o reproducere a unei scene religioase.

Tehnica de execuție : creion, cărbune sau tuș.

Formatul lucrărilor: Hârtie de desen albă 50/70 cm.