Studii universitare de master

INDICAȚII PENTRU ÎNSCRIEREA LA PROGRAMELE DE MASTER 

 

CALENDARUL SESIUNII SEPTEMBRIE 2021:

Înscrieri pentru toate programele masterale – 02-11 septembrie 2021 (cu excepția zilelor de sâmbătă, 04.09.2021 și duminică, 05.09.2021)
Program: Luni-vineri: 09:00 – 14:00; Sâmbătă (11.09.2021): 09:00-12:00

Facultatea noastră oferă pentru toamna anului 2021 programe de master pentru care examenele (tip interviu) ce se vor ține fizic în datele de 15, respectiv 17 septembrie, după cum urmează:

În data de 15 septembrie 2021 se susțin interviurile pentru:

 1. Exegeză și Ermineutică biblică (ora 08:30 – Amfiteatrul Dumitru Stăniloae)
 2. Managementul economic și administrarea unităților bisericești (ora 10:00 – Amfiteatrul I. G. Coman)
 3. Pastorație și viață liturgică (ora 08:30 – Amfiteatrul I. G. Coman)
 4. Turism și patrimoniu religios (ora 10:00 – Amfiteatrul Dumitru Stăniloae)
 5. Spiritualitate creștină și viață sănătoasă (ora 10:00 – Amfiteatrul Dumitru Popescu)

În data de 17 septembrie 2021 se susțin interviurile pentru:

6. Artă sacră în contemporaneitate (ora 08:30 – Sala Ene Braniște)
7. Doctrină și cultură creștină (ora 08:30 – Amfiteatrul I. G. Coman)
8. Istorie și Tradiție creștină (ora 08:30 – Amfiteatrul Dumitru Stăniloae)
9. Teologia și misiunea socială a Bisericii (ora 10:00 – Amfiteatrul I. G. Coman)
10. Comunicare și comuniune în mediul eclezial (ora 10:00 – Amfiteatrul Dumitru Popescu)

Înscrierile pentru TOATE cele 10 programe masterale se pot face în perioada 02-11 septembrie 2021.

Comunicăm candidaților ce vor alege primele 6 programe masterale că vor putea completa o cerere de înscriere și pentru celelalte programe propuse 7-10 doar dacă îndeplinesc următoarele condiții:
1. În urma colocviului de admitere pentru unul dintre programele masterale 1-6, din data de 15.09.2021, ați fost respins sau ați fost admis pentru un loc cu taxă;
2. Aveți dreptul de a studia un singur program masteral pe loc bugetat;
3. Doriți să participați la colocviul de admitere pentru unul dintre programele masterale 7-10, cu intenția de a ocupa un loc bugetat.

Această a doua opțiune va putea fi exprimată în scris (la Secretariat) numai în ziua de 16 septembrie 2021, între orele 09.00-14.00.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

MODALITATEA DE CALCUL A MEDIEI DE ADMITERE

Media finală de admitere la programele masterale se calculează astfel: 50% media ciclului de licență + 50% nota obținuta la interviul susținut în fața Comisiei de examninare.

 

Programe de studiu și tematici de admitere aprobate pentru sesiunea septembrie 2021:

NUMĂR DE LOCURI DISPONIBILE:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

DEPUNEREA DOSARELOR:

Fișa de înscriere însoțită de dosarul candidatului vor fi depuse în formă fizică la secretariatul facultății.

Acte necesare înscrierii:

 • cererea de înscriere – formular tip ( formularul poate fi descărcat de aici );
 • certificatul de naștere în copie legalizată;
 • diploma de bacalaureat, în original;
 • diploma de licență și suplimentul la diploma sau foaia matricolă în original;
 • adeverință de licență, în original – pentru absolvenții promoției 2021;
 • certificat sau adeverință de botez în original;
 • binecuvântarea Chiriarhului;
 • adeverință medicală de la medicul de familie, din care sa rezulte că respectivul candidat este apt pentru înscrierea la master;
 • 3 fotografii 3/4 (tip B.I.) pe hârtie fotografică;
 • chitanța de achitare a taxei de înscriere – 250 lei;
 • Pentru înscrierea on-line, taxa de înscriere se achită în contul Facultății de Teologie Ortodoxă; 
 • Pentru înscrierea directă la secretariatul facultății,  taxa de înscriere se achită cash în sediul  Facultății de Teologie Ortodoxă;
 • un dosar plic, nescris.

Toţi candidaţii mireni – fii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Bucureştilor – care doresc să obţină Binecuvântarea Chiriarhului în vederea înscrierii la studiile de Masterat la F.T.O.U.B., sesiunea septembrie 2021, trebuie să se adreseze Sectorului Învăţământ şi activităţi cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.