Biblioteca Ecclesia

 

Biblioteca Ecclesia a Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, cu sediul în Str. Sfânta Ecaterina nr. 2-4, sector 4, are statutul de bibliotecă publică universitară şi specializată, fiind una dintre cele mai vechi şi mai prestigioase biblioteci teologice. Aceasta a luat fiinţă în anul 1887 la propunerea preotului profesor Alexandru Mironescu, care a făcut demersuri către autorităţile vremii arătând necesitatea constituirii unei biblioteci în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti, înfiinţată în anul 1881.

În prezent, Biblioteca este structurată în trei Secţii: Centrul Comunicarea colecțiilor; Sala de lecură TM Popescu şi Secția Periodice și publicații seriale. Biblioteca oferă acces la fondul însemnat de aproximativ 150.000 de unităţi de evidenţă.

Printre cei care au purtat de grijă acestei biblioteci, alături de profesorul Teodor M. Popescu, care, în 1930, a pus bazele Bibliotecii Centrale a Facultăţii, îi menționăm pe teologul Teodor N. Manolache, Nicolae Șt. Georgescu, Pr. Prof. Olimp N. Căciulă, I. Serafinceanu,  Pr. Diac. Vasile Nicolescu, Virgil Frangu, Victor Iliescu, Pr. Diac. Alexandru Munteanu, Eugen Marina, Pr. Diac. Ioan Boștenaru, Pr. Ioan Avramescu, Pr. Emilian Țincu la care cu siguranță se pot adăuga și alți bibliotecari.

Este știut faptul că în perioada 1948-1977, la iniţiativa Preafericitului Părinte Justinian Marina, cel de al treilea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, s-a intensificat reorganizarea Bisericii Ortodoxe şi, implicit, a învăţământului teologic ortodox. Regimul comunist a reuşit să se impună pe toate planurile, inclusiv în privința bibliotecilor, care au fost supuse cenzurii brutale exercitate la nivel instituțional.

Lucrurile s-au îndreptat într-o direcție pozitivă, prin grija și devotamentul personalului existent în cadrul Institutului Teologic de Grad Universitar din Bucureşti, continuând până la  prăbuşirea comunismului din anul 1989. După aceste evenimente, Institutul Teologic a funcţionat sub patronajul Arhiepiscopiei Bucureştilor şi al Secretariatului de Stat pentru Culte, până în anul universitar 1991-1992 când redevine Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din  Bucureşti.

Începând cu anul 2019, odată cu preluarea mandatului de Decan al Facultăţii de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul, P.C. Pr. Prof. Dr. Ioan Moldoveanu a început demersurile pentru reorganizarea bibliotecii, acest fapt fiind un punct cheie în planul managerial al său. Menţionăm faptul că s-a elaborat un regulament de funcţionare a bibliotecii şi s-a atribuit o secţiune dedicată acesteia în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti.

La inițiativa Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul României, în anul 2020, biblioteca primește denumirea de Ecclesia, ceea ce conferă un plus de respect și prețuire acestei instituții de prestigiu. În afară de studenții Facultății de Teologie, utilizatorii bibliotecii se constituie din Ierarhi, preoți, cadre didactice, dar şi cercetători din alte domenii de activitate.

Responsabilităţile bibliotecii Ecclesia sunt de a dezvolta, organiza şi prelucra colecţii de publicaţii cu scopul de a le conserva şi de a le comunica utilizatorilor înscrişi. Pentru informatizarea fondului existent s-a achiziţionat un software denumit Qulto care să asigure instituției o funcționalitate sporită la standarde moderne şi s-a amenajat un spațiu pentru depozitare care întrunește exigențele privitoare la păstrarea, conservarea și utilizarea patrimoniului bisericesc.

În ceea ce privește creșterea și îmbogățirea continuă a fondului existent, conducerea bibliotecii promovează o politică judicioasă în conformitate cu prevederile în vigoare, prin donații din partea unor instituții, ierarhi, preoți, profesori sau de la diverse persoane. În perspectivă, biblioteca își propune extinderea colaborării cu mai multe instituții de cultură, atât pe plan național cât și internațional.

Biblioteca Facultății de Teologie Ortodoxă din Bucureşti a rezistat, de-a lungul timpului, datorită devotamentului și credinței celor care au avut misiunea de a păstra și de a transmite mai departe valorile culturale și spirituale ale Bisericii strămoşeşti.

Autor: Bibliotecar Drd. Marius-George COȘARCĂ