Biblioteca Ecclesia a Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București, cu sediul în Str. Sfânta Ecaterina nr. 2-4, sector 4, are statutul de bibliotecă publică universitară şi specializată, fiind una dintre cele mai vechi şi mai prestigioase biblioteci teologice. Aceasta a luat fiinţă în anul 1887 la propunerea preotului profesor Alexandru Mironescu, care a făcut demersuri către autorităţile vremii arătând necesitatea constituirii unei biblioteci în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti, înfiinţată în anul 1881.

Printre cei care au purtat de grijă acestei biblioteci, alături de Profesorul Teodor M. Popescu, care, în 1930, a pus bazele Bibliotecii Centrale a Facultăţii, îi menționăm pe teologul Teodor N. Manolache, Nicolae Șt. Georgescu, Pr. Prof. Olimp N. Căciulă, I. Serafinceanu,  Pr. Diac. Vasile Nicolescu, Virgil Frangu, Victor Iliescu, Pr. Diac. Alexandru Munteanu, Pr. Eugen Marina, Pr. Diac. Ioan Boștenaru, Pr. Ioan Avramescu, Pr. Emilian Țincu la care, cu siguranță se pot adăuga și alți bibliotecari.

Este știut faptul că, în perioada 1948-1977, la iniţiativa Preafericitului Părinte Justinian Marina, cel de al treilea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, s-a intensificat reorganizarea Bisericii Ortodoxe şi, implicit, a învăţământului teologic ortodox. Regimul comunist a reuşit să se impună pe toate planurile, inclusiv în privința bibliotecilor, care au fost supuse cenzurii brutale exercitate la nivel instituțional.

Lucrurile s-au îndreptat într-o direcție pozitivă, prin grija și devotamentul personalului existent în cadrul Institutului Teologic de Grad Universitar din Bucureşti, continuând până la  prăbuşirea comunismului din anul 1989. După aceste evenimente, Institutul Teologic a funcţionat sub patronajul Arhiepiscopiei Bucureştilor şi al Secretariatului de Stat pentru Culte, până în anul universitar 1991-1992, când redevine Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din  Bucureşti.

Între 2004-2006, s-a trecut la informatizarea fondului bibliotecii acestei Facultăți, realizată în proporție de 65%, acțiune coordonată de Pr. Asist. Dr. Georgian Păunoiu.

În anul 2008, a fost inaugurată Sala de lectură Profesor Teodor M. Popescu, în prezența Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, a P.C. Pr. Prof. Dr. Ștefan Buchiu, Decanul Facultății din acea vreme, și a cadrelor didactice.

Din anul 2019, odată cu preluarea mandatului de Decan al Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul, P.C. Pr. Prof. Dr. Ioan Moldoveanu a început demersurile pentru reorganizarea bibliotecii, acest fapt fiind un obiectiv cheie în planul managerial al său. Pentru a evidenția realizările bibliotecii, s-a atribuit o secțiune dedicată acesteia în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti.

La inițiativa și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul României, în anul 2020, biblioteca primește denumirea de Ecclesia. În același an, a fost achiziţionat un software denumit Qulto biblioteci, pentru informatizarea fondului existent, iar în 2022, s-a amenajat un spațiu pentru depozitare în conformitate cu exigențele privitoare la păstrarea, conservarea și utilizarea patrimoniului bisericesc.

Pentru îmbogățirea continuă a fondului bibliotecii, conducerea Facultății promovează o politică judicioasă respectând toate prevederile în vigoare, privitoare la donații din partea unor instituții sau de la diverse persoane.

În prezent, biblioteca este structurată în trei Secţii: Centrul Comunicarea colecțiilor; Sala de lectură Profesor Teodor M. Popescu şi Secția Periodice și Publicații seriale. În afară de studenții Facultății de Teologie, utilizatorii bibliotecii se constituie din Ierarhi, preoți, cadre didactice, dar şi cercetători din alte domenii de activitate.

Autor: Bibliotecar Drd. Marius-George COȘARCĂ