Regulament

REGULAMENT DE FUNCȚIONARE
 SALA DE ÎMPRUMUT

 • Cărţile aflate în sectorul de împrumut al Bibliotecii pot fi solicitate de studenţi şi luate acasă pentru o perioadă de o săptămână, data restituirii fiind menţionată pe cererea de împrumut şi respectată cu stricteţe de student. Întârzierile se penalizează.
 • Împrumutul se face pe baza permisului de bibliotecă  sau a carnetului de student.
 • Cărţile care au regim de împrumut la sală – dicţionare, cărţi de cult, cursuri universitare sau cărţile aflate în număr mic în fondul Bibliotecii nu se împrumută acasă. Părăsirea sălii de lectură cu aceste cărţi atrage după sine sancţionarea studentului.
 • Deteriorarea cărţilor este sancţionată.
 • Nu se împrumută acasă mai mult de trei (3) cărţi.
 • In funcţie de cererea de carte, împrumutul poate fi prelungit cu o săptămână.

REGULAMENT DE FUNCȚIONARE
SALA DE PERIODICE

 • La Sala Periodice accesul studenţilor la fondul de carte se face in mod direct;
 • Revistele care nu se află la raft, vor fi căutate in celelalte fonduri existente, solicitare la care se răspunde pe loc;
 • Periodicele vechi au regim de sală (nu se împrumută acasă);
 • Pentru a obţine revistele dorite trebuie completată o cerere;
 • Revistele se eliberează pe baza permisului de bibliotecă (după caz, carnetul de student, buletinul de identitate);
 • Cititorii au obligaţia de a nu deteriora revistele împrumutate;
 • Revistele trebuie returnate fără sublinieri, foi rupte, sau pete;
 • Este interzisă scoaterea fişelor din fişier;
 • Cititorii sunt rugaţi să păstreze liniştea în sala de lectură;

REGULAMENT DE FUNCȚIONARE
 SALA  DE LECTURĂ „TEODOR M. POPESCU”

 • Nu este permis accesul în sala de lectură cu bagaje sau haine groase (acestea vor fi depozitate în dulăpioarele speciale ale sălii de lectură sau în cuier).
 • Folosirea notebook-urilor este posibilă cu acceptul bibliotecarului, în locurile special amenajate.
 • Accesul în sala de lectură se face numai pe bază de permis de bibliotecă, vizat la zi.
 • Cărţile din sala de lectură „Teodor M. Popescu” nu se pot împrumuta acasă, fiind destinate exclusiv folosirii în sală.
 • Accesul la raft este liber; cărţile luate din rafturi pentru a fi consultate se vor trece pe „cererile pentru sala de lectură”, care se lasă bibliotecarului. După ce au fost consultate, cărţile vor fi înmânate acestuia.
 • Este total interzisă scoaterea vreunui volum din sala de lectură.
 • Încercarea de a sustrage în mod fraudulos cărţi din sala de lectură sau ruperea unor pagini din acestea, conduc la EXMATRICULAREA din Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universităţii din Bucureşti.
 • Deteriorarea cărţilor sau tulburarea liniştii şi a ordinii din sala de lectură conduce la anularea permisului de bibliotecă.
 • Liniştea trebuie păstrată cu stricteţe pe tot timpul şederii în sală.
 • Profesorii pot împrumuta cărţi din sala de lectură „Teodor M. Popescu” pentru o perioadă de 24 de ore sau în week-end, (de vineri seara pană luni dimineaţa).