Fișele Disciplinelor

LICENȚĂ ARTĂ SACRĂ

LICENȚĂ ASISTENȚĂ SOCIALĂ

LICENȚĂ DIDACTICĂ

LICENȚĂ PASTORALĂ

MASTER ARTĂ SACRĂ

MASTER COMUNICARE

MASTER EXEGEZĂ

MASTER DOCTRINĂ ȘI CULTURĂ

MASTER ISTORIE ȘI TRADIȚIE

MASTER SPIRITUALITATE

MASTER PASTORAȚIE ȘI VIAȚĂ LITURGICĂ

MASTER TMSB

MASTER TURISM ȘI PATRIMONIU

MASTER MANAGEMENT