Extensia de la Roma

CALENDAR ADMITERE – SEPTEMBRIE 2022

Pentru Programul de Licență la Extensia facultății noastre la Roma (doar pentru rezidenții români din străinătate). 

Perioadă înscrieri: 01-15 iulie 2022, pe platforma deschisă de Universitatea din București

Interviuri (Aptitudini Socio-umane, Dicție și cântare, Teologie Dogmatică): în curs de actualizare;

Afișarea rezultatelor: în curs de actualizare;

Datele de contact pentru depunerea dosarelor sunt ftoub.roma@unibuc.ro

Pentru detalii, poate fi accesat si site-ul episcopiei Italiei, https://episcopia-italiei.it/index.php/ro/ftoub-roma Persoana de contact este Pr. Horia Grădinaru cu telefon: 00393396653092

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII – SEPTEMBRIE 2022

 

 1. FIȘA DE ÎNSCRIERE ȘI ANEXA (formularul tip se primește și se completează pe loc);
 2. DIPLOMĂ DE LICEU – original + traducere legalizată (dacă diploma este emisă într-o limbă străină)
 3. FOI MATRICOLE LICEU –  original + traducere legalizată (dacă sunt emise într-o limbă străină)
 4. ADEVERINȚĂ DE LA FACULTATEA ABSOLVITĂ/ÎN CURS din care să rezulte forma de finanțare (pentru persoanele care au absolvit/urmează o alta facultate);
 5. CERTIFICAT DE NAȘTERE – copie sau  traducere legalizată (dacă este emis într-o limbă străină)
 6. PAȘAPORT – copie (românesc cu domiciliul în străinătate sau care să prezinte o altă cetățenie, în cazul în care studentul are dublă cetățenie)
 7. CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE (dacă este cazul) – copie sau  traducere legalizată (dacă este emis într-o limbă străină)
 8. DECLARAȚIE DE ASUMARE A IDENTITĂȚII CULTURALE ROMÂNE – obligatoriu pentru cei care nu dețin cetățenie română (cu excepția candidaților din Rp Moldova)
 9. DOVADA REZIDENȚEI ÎN STRĂINĂTATE (buletin altul decât românesc, permis de ședere)
 10. CERTIFICAT DE BOTEZ
 11. BINECUVÂNTAREA CHIRIARHULUI
 12. TREI FOTOGRAFII TIP BULETIN DE IDENTITATE;
 13. ADEVERINŢA MEDICALĂ-TIP, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează
 14. CHITANȚA DE ACHITARE A TAXEI DE ÎNSCRIERE la examenul de admitere.
 15. UN DOSAR PLIC – nescris;

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

– copie conformă cu originalul de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);

– adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);

– adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

Candidaţii care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care candidează pe locurile finanţate de la buget, iar copia legalizată la cealaltă facultate.

* Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa fişa-tip de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.