Simpozionul de Teologie Istorică – „Sf. Voievod Neagoe Bassarab…”

Adaugat de: Dragoș Cristian Gașpar

Departamentul de Teologie Istorică, Biblică și Filologie din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București, organizează Simpozionul de Teologie Istorică intitulat: : „Sf. Voievod Neagoe Basarab, de la coroana domnului de țară la cununa sfințeniei. Moment omagial (1521-2021)”, cu ocazia împlinirii a 500 de ani de la adormirea voievodului. Simpozionul se va desfășura în data de 9 decembrie 2021, în regim online (din cauza contextului epidemiologic) pe platforma Google Meet. Lucrările simpozionului sunt organizate în două sesiuni. În cadrul acestora vor fi susținute referate de către specialiști în istorie, majoritatea fiind și cadre didactice care predau disciplinele istorice în diferite Universități din țară (București, Târgoviște, Pitești, Arad).

De menționat este faptul că referatul principal din deschiderea simpozionului îi va aparține domnului Dr. Mihai Grigore (Leibniz-Institut für Europäische Gheschichte, Mainz, Germania) care va susține referatul intitulat: În dialog cu titanii. Sf. Neagoe Basarab și discursul european de teologie politică în sec. al XVI-lea.

Prin tema aleasă organizatorii intenționează să reliefeze rolul determinant pe care voievodul Neagoe Basarab l-a jucat la începutul sec. al XVI-lea în istoria și cultura poporului român. Detalii privind organizarea, programul și link-ul de conectare sunt disponibile în afișul evenimentului.

Pr. Conf. Dr. Marian VILD – Director de Departament