Bursele ERASMUS

Bursele de mobilitate Erasmus se pot acorda studenților care vor să studieze pentru o perioadă determinată la o universitate din afara granițelor țării și îndeplinesc următoarele condiții: să fie student/ masterand/ doctorand al Universității din București în momentul selecției și pe durata stagiului, să fie absolvent cel puțin al anului I de studii în momentul începerii mobilității, să fie integralist după ultima sesiune de examene și să aibă cel puțin media 8,00 în anii anteriori de studii și după ultima sesiune de examene. Pentru informații suplimentare îl puteți contacta pe Pr. Conf. Dr. David Pestroiu, responsabil Erasmus.