Finalizare studii

Studenții/masteranzii din anii terminali au obligația, pentru a se putea înscrie la examenul de finalizare a studiilor, să depună cererea de alegere a titlului pentru lucrarea de licență/disertație, conform următoarelor îndrumări:

1. Alegerea unei teme de cercetare care să se concretizeze în elaborarea unei lucrări științifice, sub forma tezei de licență / disertației de master, sub coordonarea științifică a unui cadru didactic, potrivit următoarelor criterii:
a) subiectul trebuie să nu mai fi fost abordat în vreo cercetare anterioară, realizată și prezentată în ultimii 5 ani cu titlu asemănător;
b) lucrarea trebuie să fie absolut originală, fiind interzisă orice formă de plagiat;
c) îndrumătorul ales trebuie să fie un lector, conferențiar sau profesor titular, cu care candidatul să fi studiat cel puțin un semestru o disciplină din planul de învățământ;
d) fiecare îndrumător nu poate coordona mai mult de 20 de teze (licențe și disertații, în total);
e) pentru informații referitoare la cerințele academice privitoare la realizarea lucrărilor, candidații se vor adresa îndrumătorilor, care au obligația de a oferi indicațiile solicitate.

2. După alegerea temei și îndrumătorului, toți candidații au obligația de a depune o cerere (formular tipizat), până la data de 15 decembrie 2021 conform următoarelor prevederi:
a) cererea se completează folosind stilou sau pix, cu majuscule, fără ștersături sau tăieturi. Se obține, inițial, semnătura (viza) îndrumătorului;
b) cererea se prezintă mai întâi la Registratura Facultății (dna. Marina Pădurariu), pentru a obține număr de înregistrare.

3. Ulterior, cererile vor fi analizate și avizate în Consiliile Departamentelor, iar apoi aprobate de către Părintele Decan.

4. Până în data de 17.01.2022, se va publica lista cererilor aprobate și neaprobate. În cazul neaprobării, candidatul va relua procedura, printr-o nouă aplicație, într-o formă ce se va comunica la data respectivă.

Descarcă cererea tip de înscriere la examenul de licență.

Descarcă cererea tip de înscriere la examenul de disertație.

 

ORGANIZAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR

 SESIUNEA IUNIE  2022

 

Proba 1, licență:  – Cunoștințe fundamentale și de specialitate:

Cadrele didactice sunt rugate să se prezinte la orele 8.00, la Cancelaria Facultății, pentru proceduri organizatorice.

Studenții se vor prezenta începând cu orele 8.45 cu actul de identitate, urmând a fi repartizați la următoarele Comisii:

Comisia 1 – Amf. I. G. Coman – Teologie pastorală, Teologie didactică

Comisia 2 – Sala D. Stăniloae – Teologie pastorală, Teologie didactică

Comisia 5 – Sala E. Braniște – Teologie Artă Sacră

Comisia 6 – Sala 6 – Teologie Asistență Socială

 

Proba 2, licență: Susținerea lucrărilor + Proba unică master: Susținerea dizertațiilor

Comisia 1, ora 9,00 – Amf. D. Popescu

Comisia 2, ora 9,00 – Sala P. I. David

Comisia 3, ora 9.00  (doar licențe) – Amf. I. G. Coman;

Orele 15.00 (doar dizertații) – Amf. I. G. Coman;

Comisia 4, ora 9.00  (doar licențe) – Sala D. Stăniloae;

Orele 15.00 (doar dizertații) – Sala D. Stăniloae;

Comisia 5, ora 9.00 – sala E. Braniște

Comisia 6, orele 17.00 – sala 6

Comisia 7, ora 11.00 – sala P. I. David

 

PROCEDURA DESFĂŞURĂRII EXAMENELOR PRIVIND FINALIZAREA STUDIILOR ÎN FTOUB

 SESIUNEA IUNIE  2022

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [215.98 KB]

 

 FINALIZARE MODUL PSIHOPEDAGOGIC

 

Examenul de finalizare a Modulului psihopedagogic pentru specializările: Artă sacră, Asistență socială și Didactică va avea loc joi, 30 iunie 2022, începând cu orele 09,30 în Amfiteatrul D. Stăniloae.

ATENȚIE: Conform noilor reglementări, specializarea Teologie Pastorală, anul III, nu participă la acest examen!

 

CALENDARUL EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR DE LICENȚĂ ȘI MASTER

 SESIUNEA IUNIE – IULIE 2022

 

  • Înscrierea candidaților06 -15 iunie 2022, după cum urmează:

Luni-Joi: 11.00-15.00;

Vineri: 11.00-13.00;

  • Proba 1 (nivel licență): Cunoștințe generale și de specialitate: 21 iunie 2022;
  • Susținerea lucrării de licență / disertație22 iunie 2022, conform programării Comisiei de examen;
  • Depunerea Jurământului: 27 iunie 2022.

Depunerea dosarelor se va face fizic, la secretariatul facultății.

Susținerea se va face fizic, conform aprobării Senatului U.B.

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE va conține următoarele acte:

      1. Pentru absolvenții promoției 2022:

–         Teza de licență / disertație;

–         Declarația de onestitate, pe propria răspundere, vizată de coordonatorul lucrării: licență / disertație;

–         Referatul coordonatorului lucrării de licență / disertație;

–         Cererea de înscriere: licență / disertație;

–         Formular Birou Statistică: absolventi.unibuc.ro;

–         Certificatul de competență lingvistică (doar pentru licență);

–         3 fotografii 3/4 (tip paşaport);

–         Fişa de lichidare (descarcă aici).

      2. Pentru absolvenții promoțiilor anterioare:

–         Teza de licență / disertație;

–         Declarația de onestitate, pe propria răspundere, vizată de coordonatorul lucrării: licență / disertație;

–         Referatul coordonatorului lucrării de licență / disertație;

–        Cererea de înscriere: licență / disertație;

–        Formular Birou Statistică: absolventi.unibuc.ro;

–         Certificatul de competență lingvistică, nivel B1 (doar pentru licență);

–         Diplomă de bacalaureat;

–         Certificatul de naștere;

–         Certificatul de căsătorie, sau dovada schimbării numelui (dacă este cazul);

–         Copie carte de identitate;

–         3 fotografii 3/4 (tip paşaport);

–         Fişa de lichidare (descarcă aici).

* Diplomă de bacalaureat, Certificatul de naștere, Certificatul de căsătorie, sau dovada schimbării numelui (dacă este cazul), Copie carte de identitate doar dacă au fost retrase din dosarul personal de la facultate.

 

TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE

 

 

STANDARDE PRIVIND ELABORAREA ȘI SUSȚINEREA DISERTAȚIEI MASTERALE

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [207.48 KB]