STUDII UNIVERSITARE DE MASTER


Admitere Studii Universitare de Masterat 2019

 

Calendar admitere master – sesiunea septembrie  2019

 

Înscrieri: 02-12 septembrie 2019;

 • Luni – Vineri: – între orele 09.00 – 14.00
 • Sâmbătă și Duminică: – între orele 09.00 – 12.00

Proba scrisă: 17 septembrie 2019;

Interviu și portofoliu (Artă Sacră în contemporaneitate; Comunicare şi comuniune în mediul eclesial; Turism și Patrimoniu religios): 17 septembrie 2019;

 

Programe de studiu și tematici de admitere aprobate

pentru sesiunea septembrie 2019:

 

 

 

Forma de examen pe programe de studii

 

Programul de studii universiatre

de master

 

Forma de examen

 

Ponderea prodelor

Arta sacră în contemporaneitete

Protofoliu+medie studii

50%/50%

Comunicare şi comuniune eclezială în spaţiul ortodox

Interviu+medie studii

50%/50%

Doctrină şi cultură creştină

Probă scrisă+medie studii

50%/50%

Exegeză şi ermineutică biblică

Probă scrisă+medie studii

50%/50%

Istorie şi tradiţie creştină

Probă scrisă+medie studii

50%/50%

Pastoraţie şi viaţă liturgică

Probă scrisă+medie studii

50%/50%

Teologia si misiunea socială a Bisericii

Probă scrisă+medie studii

50%/50%

Turism și Patrimoniu religios

Interviu+medie studii

50%/50%

 

Numar de locuri disponibile:

 

 

 

Acte necesare înscrierii:

 

 • cererea de înscriere – formular tip;
 • certificatul de naștere în copie legalizată;
 • diploma de bacalaureat, în original;
 • diploma de licență și suplimentul la diploma sau foaia matricolă în original;
 • adeverință de licență, în original – pentru absolvenții promoției 2016;
 • certificat sau adeverință de botez în original;
 • binecuvântarea Chiriarhului;
 • adeverință medicală de la medicul de familie, din care sa rezulte că respectivul candidat este apt pentru înscrierea la master;
 • 3 fotografii 3/4 (tip B.I.) pe hârtie fotografică;
 • chitanța de achitare a taxei de înscriere – 250 lei; TAXA DE ÎNSCRIERE SE ACHITĂ LA CASIERIA UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI (ÎN INCINTA FACULTĂȚII DE DREPT, sau în sediul Facultății de Teologie).
 • un dosar plic, nescris.

 

Toţi candidaţii mireni – fii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Bucureştilor – care doresc să obţină Binecuvântarea Chiriarhului în vederea înscrierii la studiile de Masterat la F.T.O.U.B., sesiunea septembrie 2018, se vor prezenta personal la sediul Sectorului Învăţământ şi activităţi cu tineretul, str. Calea Șerban Vodă, nr. 31.